PROMISED LANDS – METROPOLIS

Divadlo Continuo v programu Kreativní Evropa

Divadlo Continuo vytvořilo ve spolupráci s italskou univerzitou Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi a dalšími evropskými školami projekt Promised lands – Metropolis, který byl podpořen programem Kreativní Evropa a bude probíhat v několika zemích Evropy do konce roku 2018.

O PROJEKTU

Promised lands – Metropolis je mezinárodní evropský projekt, který divadelní cestou zkoumá migraci jako fenomén nově vymezující současnou evropskou identitu. Projekt hledá souvislosti mezi změnou a rozvojem měst a samotnou migrací ze sociálního, antropologického, historického i urbanistického hlediska.

Hlavním cílem projektu je zahájit mezi mladými evropskými umělci diskuzi o fenoménu migrace, který budou studovat a sledovat v různých zemích Evropy (Itálie, Slovensko, Rumunsko, Česká republika). Závěrečným výstupem mezinárodních týmů bude uvedení několika krátkých autorských představení. Na tvorbě a realizaci samotného divadelního výstupu se budou podílet i umělci, kteří přišli do Evropy jako uprchlíci. Proces společného hledání a sdílení rozdílných uměleckých vizí zhmotněných v krátkých inscenacích představuje nástroj, který nám skrz osobní příběhy migrantů a uprchlíků umožňuje vnímat a poznávat odlišnosti kultur a života jedince v nich.

PROGRAM

Květen 2017 – Zahájení projektu Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi v Miláně.
Červen 2017 – Laboratoř ideí – setkání tvůrců a tutorů nad prvními ideami inscenačních projektů.
Srpen – Září 2017 – Tři tvůrčí týmy se setkají na Švestkovém Dvoře v rámci tvůrčích rezidencí.
Říjen 2017 – Výsledné inscenace budou prezentovány v prostorách univerzity Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi v Miláně.
Květen 2018 – Divadlo Continuo bude pořádat veřejnou konferenci, během které budou probíhat diskuze s odborníky na danou problematiku i setkání zástupců různých kultur a skupin žijících v našem okolí.
Září 2018 – Veřejnost bude mít na Švestkovém Dvoře možnost zhlédnout některá představení, které přivezou mezinárodní týmy autorů do České republiky.
DIVADLO CONTINUO JAKO TUTOR

 

Divadlo Continuo ke spolupráci na projektu přizvalo sedm studentů českých uměleckých škol, kteří se rozhodli hledat výsledný tvar představení neliterární cestou skrz lidské tělo, pohyb a materiál. Slovo a text se tak stává jedním s inspiračních zdrojů, nikoli výsledným divadelním scénářem, který budou herci prezentovat před publikem.

Tato specifická a netradiční cesta narušuje klasické vnímání pozic dramaturga, režiséra, scénografa a herců. Kreativní proces totiž spočívá ve společném hledání a objevování možností jak téma uchopit, divadelně zpracovat a svou naléhavost vyprávět sdílet s divákem. Dotek, pohyb a prostor budou společným jazykem tam, kde slovo a jeho význam tvoří jazykovou bariéru, se kterou přichází strach a odchází lidskost.

Divadlo Continuo vstoupilo do projektu jako partner za Českou republiku. Švestkový Dvůr, kde divadlo sídlí, poskytne mezinárodním skupinám mladých tvůrců nejen prostor pro rezidenci, ale i uměleckou supervizi v průběhu celého tvůrčího procesu.


PARTNEŘI PROJEKTU

 

Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi – Miláno, Itálie
Zahrada – centrum nezávislej kultúry – Banská Bystrica, Slovensko
UNATC – National university of Theatre and cinematography „ I. L. Caragiale“ – Bukurešť, Rumunsko

DALŠÍ SPOLUPRACUJÍCÍ UNIVERZITY A INSTITUCE:

Theaterakademie August Everding – Mnichov, Německo
Institut del teatre  – Barcelona, ŠpanělskoPARTNEŘI PROJEKTU