LETNÍ PROJEKT 2021 – VÝZVA

Stejně jako v předchozích letech pořádá Divadlo Continuo i letos od 5. července do 4. srpna 2021 mezinárodní divadelní site-specific projekt s názvem POKOJE / ROOMS.

K účasti na projektu zveme: herce, performery, tanečníky, výtvarníky, muzikanty, kteří mají divadelní, výtvarné nebo hudební zkušenosti
(studium umělecké školy, praxe ve skupině, autorská tvorba) a upřímný zájem o účast v projektu.

INFORMACE O PROJEKTU
TVŮRČÍ PROCES

Základní myšlenkou letních projektů Divadla Continuo je tvůrčí setkání divadelníků odlišných přístupů a profesí z různých zemí při společném díle. Účastníci spolu několik týdnů žijí a pracují v bývalé zemědělské usedlosti Švestkový Dvůr, sídle Divadla Continuo a ve vybrané nedivadelní lokalitě v okolí. Připravovaná inscenace je vždy inspirovaná místem a neopakovatelným setkáním. Po premiéře následuje pět až šest repríz a derniéra.

INSCENACE

Inscenace vzniká z výsledků pohybových, hlasových, hudebních a výtvarných tvůrčích dílen, které probíhají po dobu projektu. Dílny i následný tvůrčí proces povedou členové Divadla Continuo pod supervizí Pavla Štourače, uměleckého vedoucího Divadla Continuo.

PROFIL ÚČASTNÍKA

Prvotní je zájem, energie a vytrvalost, ochota pracovat a sdílet své umělecké vize ve skupině, touha objevovat nové možnosti tvorby, nabízet, zkoušet, poznávat.

Předpokladem je dobrá fyzická i psychická kondice – půjde o intenzivní několikatýdenní práci nejen v divadelním sále a zkušebně, ale hlavně ve venkovních prostorách.

Účast je nutná po celou dobu projektu.

FINANČNÍ PODMÍNKY PROJEKTU

Účastník si hradí pouze náklady na dopravu z místa svého bydliště do Malovic a zpět. Ubytování a stravu, stejně jako místní dopravu zajišťuje Divadlo Continuo.

PŘIHLÁŠKA

Výběr účastníků projektu proběhne na základě přihlášky, CV a motivačního dopisu a ukázky dosavadní umělecké práce. Performeři, tanečníci, herci zašlou odkazy na videa a záznamy vlastní umělecké tvorby, výtvarníci portfolio svých prací, prezentací a projektů, muzikanti nahrávky nebo odkazy na videa a záznamy vlastní umělecké tvorby

Tyto materiály zašlete v anglickém jazyce prostřednictvím přihlášky. Přihlášku na letní projekt naleznete zde: PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je do půlnoci 31.5.2021

Po kliknutí budete přesměrováni na novou stránku, kde můžete přihlášku vyplnit. Pokud se nové okno neotevře, klikněte na alternativní odkaz: přihláška_alt

V případě jakýchkoli problémů s vyplněním či odesláním přihlášky nás kontaktujte emailem: team@continuo.cz