Česko – švýcarská spolupráce na vytvoření pedagogického programu


Od roku 2012 probíhá spolupráce mezi Divadlem Continuo a Akademií fyzického divadla Scuola Teatro Dimitri, v rámci projektu „Spolupráce a předávání zkušeností pro vytvoření studijního programu kulturního, vzdělávacího a pedagogického centra Švestkový Dvůr“ , který by podpořen z Fondu Partnerství Programu švýcarsko – české spolupráce Ministerstvem financí České republiky.

swiss_cntrb_logo_modre

1) V termínu od 10.6.2013 – 14.6.2013 proběhl v Malovicích workshop pod vedením švýcarských lektorů Corriny Vitale a Alekseie Ivanova zaměřený na tělo a prostor, akrobacii a cirkusové techniky.

Program jednotlivých dní workshopu probíhal dle předem domluveného harmonogramu

Za českou stranu se zúčastnili: Martin Janda, Kateřina Šobáňová, Michal Puhač, Zuzana Smolová, Mbalou Arnould, Ivan Jurečka, Alessandro La Rocca,

imag0210 imag0211 imag0212 imag0213 imag0214 imag0215 imag0216 img_1367 img_1378 img_1395 img_1512 img_1456 img_1447

 

2) Pracovní setkání českých a švýcarských lektorů – 15.7.2013 – 19.7.2013

Ve třetím monitorovacím období proběhla dvě setkání, z toho jedno v České republice a druhé ve Švýcarsku.

V termínu 15.7.2013 – 19.7.2013 proběhlo intenzivní pracovní setkání českých a švýcarských lektorů v Malovicích, sídle Divadla Continuo. Pracovní setkání probíhalo v několika rovinách. První byla teoretická, kde docházelo ke sjednocení terminologie oboru, druhá byla přípravná, tzn rozpracování jednotlivých teoretických bloků do praktických lekcí. Třetí obsahovala praktickou část, tzn práce se studenty a ostatními účastníky projektu, asistence při výuce, konkrétní rozvinutí problematiky a transformace společných pedagogických přístupů při kreativní tvorbě. Poslední rovinou bylo společné zhodnocení celého procesu a zachycení metodických postupů.

Hlavním tématem bylo hledání fyzikality a muzikality těla, jejich propojení a přesah do tvorby.

Každodenním setkáváním se ve všech rovinách našeho společného projektu docházelo k přesahům mezi teoretickými vizemi, přímou pedagogickou činností a tvorbou podkladového materiálu pro výuku. Sdílením a poznáním jednotlivých a odlišných přístupů zúčastněných škol a stran se naskytla příležitost členům Divadla Continuo začít budovat strukturu pedagogického systému, který je pilířem jejich edukačního programu. Tato skutečnost posílila a obohatila nejen nás, ale i pedagogy již zaběhnutých institucí (DAMU, JAMU, STD), neboť pro ně znamenala ověření si funkčnosti principů jejich vzdělávání a výuky v novém prostředí a situaci. Ukázalo se, že vzájemné setkávání a práce je důležitou profesní reflexí pro všechny strany sub-projektu.

   

3) V termínu od 15.7.2013 – 19.7.2013 proběhl v Malovicích workshop pod vedením švýcarských lektorů Corriny Vitale a Oliviera Giovannoniho zaměřený na divadelní pohyb, řeč těla, tělo a rytmus, tělo a prostor.

Program jednotlivých dní workshopu probíhal dle předem domluveného harmonogramu

Za českou stranu se zúčastnili: Martin Janda, Kateřina Šobáňová, Michal Puhač, Zuzana Smolová, Mbalou Arnould, Ivan Jurečka, Alessandro La Rocca,

Dále se pak účastnilo 16 účastníků – studentů uměleckých škol z celého světa – Mezinárodního site specific projektu Divadla Continuo

img_7714 img_7713 img_7712 img_7740 img_7739

 

Druhé plánované setkání proběhlo v termínu od 29.9. – 12.10. 2013 ve Švýcarsku – Stradòn 28, 6653 Verscio (CH). Během tohoto setkání čeští lektoři navštívili výukový blok improvizované klaunerie a mohli sledovat pedagogiku a tvůrčí proces Pierra Bylanda, významného a v umělecky uznávaného švýcarského klauna. Pracovní setkání bylo rozděleno na ranní teoretickou část, kde se čeští lektoři mohli seznámit s metodikou a principy výuky. Každý člen pracovního týmu dostal zadáni, které posléze v odpolední praktické části společně s ostatními účastníky semináře splnil. Tím docházelo k propojení pedagogické a kreativní činnosti, a tím k vytváření individuálních ověřených metodických kroků. V závěru celého dne, při společném setkání českých a švýcarských lektorů vždy docházelo společnou diskusí k vymezení konkrétních pedagogických pojmů a terminologie, díky kterým se mohla formulovat metodologická struktura naší výuky.

Za českou stranu se zúčastnili: Martin Janda, Kateřina Šobáňová, Michal Puhač, Zuzana Smolová, Mbalou Arnould, Ivan Jurečka, Alessandro La Rocca

stacks_image_860   

V termínu od 11. – 15. 12. 2013 proběhl v Malovicích workshop pod vedením švýcarských lektorů Alekseie Ivanova a Oliviera Giovannoniho zaměřený na rytmizaci a přesný timing jednotlivých akrobatických čísel v představení a hledání přirozeného propojení akrobacie s rytmem celého představení.

Program jednotlivých dní workshopu probíhal dle předem domluveného harmonogramu.

Za českou stranu se zúčastnili: Martin Janda, Kateřina Šobáňová, Michal Puhač, Zuzana Smolová, Mbalou Arnould, Ivan Jurečka, Alessandro La Rocca

   

V termínu od 17.2.2014 – 21.2.2014 proběhl v Malovicích workshop pod vedením švýcarského lektora Christopha Siegenthalera zaměřený na technická řešení, postupy a problematiku světelného designu tvořeného pro inscenaci fyzického divadla s výraznými tanečními prvky.

Program jednotlivých dní workshopu probíhal dle předem domluveného harmonogramu.

Za českou stranu se zúčastnili: Martin Janda, Kateřina Šobáňová, Michal Puhač, Zuzana Smolová, Mbalou Arnould, Ivan Jurečka, Alessandro La Rocca

   

Ve čtvrtém monitorovacím období proběhlo jedno setkání v České republice.

V termínu 24.2.2014 – 26.2.2014 proběhlo intenzivní pracovní setkání českých a švýcarských lektorů v Malovicích, sídle Divadla Continuo. Toto poslední pracovní setkání bylo převážně zaměřené na sběr materiálu pro publikaci. Opět lektoři pracovali na terminologii a její uchopení v praxi, hledali návaznosti metodologických postupů a začleňovali nové zkušenosti z workshopů se studenty. Hledali a pojmenovávali propojení a přesahy tance a fyzického divadla. Objevovali a popisovali vliv skupinové dynamiky na tvůrčí činnost a formulovali projekt“inkubátor“, který vychází z potřeby přemostění mezi univerzitou a reálným životem uměleckým. Samotnou kapitolu setkání tvořila témata: rezidence a jejich přínos, studijní pobyty mladých lidí v profesionálních divadlech a zodpovědnost jedince při tvorbě a konečném představení.

Přestože všechna zmíněná témata byla diskutována a přizpůsobena konkrétním potřebám pedagogického, uměleckého a kulturního centra Švestkový Dvůr a edukační činnosti Divadla Continuo, přinesla nové pohledy na pedagogiku a inspiraci pro zkvalitnění výuky i ostatním partnerů projektu. Což v závěru při zhodnocení celého projektu všechny strany sub-projektu vysoce ocenily.