AKTUALITY


PODPOŘTE S NÁMI VZNIK DOKUMENTÁRNÍHO FILMU O VICTORU FAINBERGOVI

Dne 26. 11. oslavil 89. narozeniny ruský filolog, disident a jeden z osmi účastníků demonstrace proti okupaci Československa na Rudém náměstí v srpnu 1968, Viktor FainbergPo několikaletém věznění v psychiatrických léčebnách zasvětil svůj život boji za svobodu, za propuštění politických vězňů, i za práva utiskovaných menšin, jejichž hlas není slyšet.

Ruští dokumentaristé Kirill a Ksenia Sacharnovi se rozhodli na filmovou kameru zachytit život Viktora Fainberga a již od roku 2011 zaznamenávají unikátní vzpomínky tohoto neúnavného bojovníka za lidská práva. 

Stále jim však k dokončení filmu chybí prostředky. Pod záštitou organizace Post Bellum/Paměť národa byla vyhlášena veřejná sbírka na zajištění finanční podpory tohoto jedinečného dokumentu.

Divadlo Continuo se ke sbírce připojuje a budeme rádi, pokud vznik filmu o tomto pozoruhodném člověku podpoříte i vy. Děkujeme!

Online dokument POLEDNE

Pro letošní proměněný formát festivalu AKCENT Divadlo Contino připravuje umělecký dokument kombinující fragmenty z divadelní inscenace POLEDNE, nasnímané filmovou kamerou, s video záznamy rozhovorů s účastníky demonstrace proti okupaci Československa z roku 1968, s dobovými materiály a rozhlasovými a filmovými nahrávkami. Tento dokument však nepředkládá jen materiály o události samotné a okolnostech, jež vedly ke vzniku inscenace. Na pozadí zpráv a reflexí událostí posledních let si klade otázku po smyslu a významu zásadního občanského postoje jednotlivce v kontextu současné společenské a politické situace v dnešní střední Evropě.

Online dokument bude vysílán v úterý 24. 11. od 20 h na webu festivalu Akcent.

CONTINUO THEATRE IS SECURED BY:PODĚKOVÁNÍ


NAŠE ČINNOST BY NEBYLA MYSLITELNÁ BEZ POMOCI OSOB, FIREM A INSTITUCÍ, KTEŘÍ NAŠÍ PRÁCI FINANČNĚ, MATERIÁLNĚ A MORÁLNĚ PODPORUJÍ.


NEJVÝZNAMNĚJŠÍMI MECENÁŠI A PODPOROVATELI DIVADLA CONTINUO JSOU:

REALIZACI PROJEKTU REKONSTRUKCE ŠVESTKOVÉHO DVORA PODPOŘILI:

HANA A VÍT PUŽEJOVI
VOJTA A ŠÁRKA TROUPOVI
PETR A VLADISLAVA KALNÝCH
JUDITA ŠTOURAČOVÁ
PETR GALIA – PRÁVNÍ POMOC
REGINA HADJIO-WIELAND

HANA A VÍT PUŽEJOVI
VOJTA A ŠÁRKA TROUPOVI
JAN ČERVINKA
JUDITA ŠTOURAČOVÁ
JIŘÍ MOHL
JAROSLAV VENCL

KRISTÝNA PATKOVÁ
JAROMÍR NOVÁK
VENDULA NOVÁKOVÁ
MARTINA HOUDKOVÁ
JANA TÝKALOVÁ a
ART PROMETHEUS, O.S.PARTNEŘI

ČINNOST A PROJEKTY DIVADLA CONTINUO PODPORUJÍ:


PROJEKT VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE ŠVESTKOVÉHO DVORA BYL FINANCOVÁN ZE ZDROJŮ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU V RÁMCI PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD