LETNÍ PROJEKT 2022 – VÝZVA

Od 4. července do 7. srpna 2022 pořádá Divadlo Continuo v Malovicích a Českých Budějovicích mezinárodní divadelní site-specific projekt s názvem Agora.

K účasti na projektu zveme herce, performery, tanečníky, výtvarníky a muzikanty, kteří mají divadelní, taneční či pohybové, výtvarné a hudební zkušenosti (studium umělecké školy, praxe ve skupině, autorská tvorba).

 INFORMACE O PROJEKTU

Základní myšlenkou letních projektů Divadla Continuo je tvůrčí setkání divadelníků, odlišných přístupů a profesí z různých zemí při společném díle, které vzniká na základě sdílení uměleckých a pedagogických principů Divadla Continuo a individuálních tvůrčích zkušeností a vizí účastníků. Všichni spolu několik týdnů žijí a pracují v bývalé zemědělské usedlosti Švestkový Dvůr, sídle Divadla Continuo a ve vybrané nedivadelní lokalitě v okolí připravují výsledné divadelní představení. Veřejnosti bude inscenace představena ve dnech od 28. 7. do 4. 8. 2022. Inscenace vzniká z výsledků pohybových, hlasových a výtvarných tvůrčích dílen, které probíhají po dobu projektu. Dílny i následný tvůrčí proces povedou členové Divadla Continuo pod supervizí Pavla Štourače, uměleckého vedoucího Divadla Continuo.

Tematicky se projekt zaměřuje na vybrané fenomény současného společensko-politického života, které budou performeři ve spolupráci s politology, historiky a novináři transformovat do podoby divadelně-politické agory po vzoru starověkých míst, kde se odehrávala veřejná politická diskuze.

 PROFIL ÚČASTNÍKA

Prvotní je zájem, energie a vytrvalost, ochota pracovat a sdílet své umělecké vize ve skupině, touha objevovat nové možnosti tvorby, nabízet, zkoušet, poznávat.
Předpokladem je dobrá fyzická i psychická kondice – půjde o intenzivní několikatýdenní práci nejen v divadelním sále a zkušebnách, ale hlavně ve venkovních prostorách. Účast je nutná po celou dobu projektu.

FINANČNÍ PODMÍNKY PROJEKTU

Účastník hradí částku 6.900,- (285 EUR), která pokrývá stravu po celou dobu projektu a další provozní náklady s ním spojené, dále si hradí náklady na dopravu na Švestkový Dvůr, sídlo Divadla Continuo (příjezd /odjezd). Ubytování a stravu zajišťuje Divadlo Continuo.

 PŘIHLÁŠKA

Výběr účastníků projektu proběhne na základě přihlášky, CV, motivačního dopisu (v angličtině) a ukázky dosavadní umělecké tvorby:
• performeři, tanečníci, herci: odkazy na videa a záznamy vlastní umělecké tvorby
• výtvarníci: fotodokumentace, portfolia nebo odkazy na stránky s dokumentací vlastní umělecké tvorby
• muzikanti: nahrávky, odkazy na videa a záznamy vlastní umělecké tvorby

Tyto materiály zašlete v anglickém jazyce prostřednictvím přihlášky. Přihlášku na letní projekt naleznete zde: PŘIHLÁŠKA

Uzávěrka přihlášek je do půlnoci 15.5.2021

Po kliknutí budete přesměrováni na novou stránku, kde můžete přihlášku vyplnit. Pokud se nové okno neotevře, klikněte na alternativní odkaz: přihláška_alt

V případě jakýchkoli problémů s vyplněním či odesláním přihlášky nás kontaktujte emailem: team@continuo.cz