V BŘIŠE VELRYBY, 8. – 15. 8. 2019


Každoroční mezinárodní divadelní site specific projekt, který Divadlo Continuo pořádá již od roku 1997, se letos uskuteční v prostorách bývalé městské vodárny v Písku, jejíž historie sahá až do roku 1901, a jež fungovala až do podzimu loňského roku. Premiéra inscenace „V břiše velryby“se odehraje 8. srpna 2019. Reprízy pak následují denně do 15.8.


O PROJEKTU


Dnes již nevyužívaný objekt staré vodárny se vyznačuje rozlehlými prostory k úpravě vody – obřími betonovými vanami s rezavějícími železnými pláty na stěnách, labyrintem chodeb, kilometry všudypřítomného potrubí, stovkami čerpadel a dalšího technického vybavení. Všechna tato unikátní specifika bývalé vodárny se v připravovaném projektu dostanou do hry a stanou se součástí divadelní akce.

Stejně jako v dosavadních site-specific projektech, bude inscenace Divadla Continuo čerpat inspiraci především z místa samotného, jeho historie, současného kontextu a témat, jež se k místu vážou a zejména pak příběhů lidí s tímto místem spojených, lidí, kteří zde pracovali, nebo žili v jeho okolí.

 

Jen sto metrů od budovy vodárny stojí ve svahu opuštěná a chátrající vila. V ní prožila svoje dětství a mládí písecká rodačka Dagmar Šimková, politická vězenkyně československého komunistického režimu, která byla zatčena ve svých 23 letech v roce 1952 a ve vězení strávila 14 let. Po propuštění a srpnové okupaci Československa emigrovala v roce 1968 společně s matkou do Austrálie. O svém zatčení, výsleších a o letech strávených v komunistickém vězení napsala knihu Byly jsme tam taky, která je jedním z hlavních inspiračních zdrojů divadelní inscenace. 

Vedle této příběhové linie hraje v připravovaném projektu významnou roli původní funkce budovy vodárny. Tedy úprava a čištění vody. Voda se objevovala v mnoha předchozích site-specific projektech Continua,

ať to byl vodní příkop zámku Kratochvíle, rybník Otrhanec v Malovicích, nebo sklepení písecké galerie Sladovna. Pro letošek se tvůrčí tým Continua nechal inspirovat několika mytologickými příběhy spojených s vodou a jejím symbolickým významem. Název projektu odkazuje k výkladu Josepha Campbella, který břicho velryby považuje za symbolické místo, kde člověka pohltí neznámo; místo, ve kterém se rodí hrdina, člověk schopný vzdorovat osudu, době, strachu, či totalitě.

Propojení bývalé funkcionality budovy, příběhu Dagmar Šimkové a mytologických ozvěn příběhů, spojených s vodou a jejím významem, je tak výchozí materií připravované inscenace V břiše velryby.
RECENZE

PRAKTICKÉ INFO


KONTAKT

MÍSTO PROJEKTU: Stará vodárna Písek MAPA

Představení trvá přibližně 2 hodiny, koná se v prostorách staré vodárny v Písku a jejího okolí.

ZAČÁTEK: 20:30

Během představení je zakázán používat fotoaparáty, kamery a mobilní telefony či jakkoli jinak pořizovat audiovizuální záznamy. Je zakázáno používat vlastní světelné zdroje (baterky, čelovky, svítilny v mobilních telefonech atd …). 

Své domácí mazlíčky prosíme nechte doma.

Děkujeme vám za respektování pravidel.

Upozornění:
Všem, kteří mají sníženou pohyblivost, se tento rok velmi omlouváme, ale objekt staré vodárny v Písku, ve kterém se představení V břiše velryby odehrává, neumožňuje bezbariérový přístup. Bohužel se ani pro tyto účely nedá uzpůsobit.

Zároveň prosíme o zvážení návštěvy představení s malými dětmi.

Všem našim příznivcům se ještě jednou omlouváme a doufáme, že nám zachováte přízeň a navštívíte naše další projekty a inscenace na Švestkovém Dvoře v Malovicích nebo i na jiných divadelních scénách.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na tel. čísle: 777 790 709

UBYTOVÁNÍ: V Písku najdete množství ubytovacích kapacit – hotely, penziony či kempy.

Po představení je také možné přespat v Malovicích v blízkosti Švestkového Dvora ve vlastním stanu na louce. Prosíme o nahlášení předem na: svestkovydvur@continuo.cz Kapacita je omezená.

PARKOVÁNÍ: Parkování je možné na parkovišti před vodárnou.NAPIŠTE NÁM

Petr Hromek
Tel: +420 777 875 208
Email: petr@continuo.cz


DOPROVODNÉ AKCE10.8. 2019 od 16:00
Městská knihovna Písek – přednáškový sál

Beseda k projektu V břiše velryby za účasti uměleckého vedoucího Divadla Continuo Pavla Štourače, pamětnice Hany Truncové, která byla vězněna spolu s Dagmar Šimkovou, píseckého historika a spisovatele Pavla Sekyrky a historika Michala Louče (ÚSTR), jehož odborné zaměření jsou političtí vězni a vezeňství.

Beseda bude doprovázena čtením úryvků z knihy Dagmar Šimkové „Byly jsme tam taky“. O hudební doprovod se postarají performeři a tvůrci projektu V břiše velryby.

24.7. – 16.8. 
Městská knihovna Písek

Výstava o Dagmar Šimkové „Ta krásná holka z vily nad řekou“
Více informací ZDE

PODĚKOVÁNÍ


Projekt vznikl ve spolupráci s Galerií Sladovna a městem Písek a za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Jihočeského kraje a Nadace Život umělce.