SLAVNOST DIVADLA A SVOBODY

PRAHA, DIVADLO x10
20. 9. 2022   16:30

Součástí programu festivalu 30 let Divadla Continuo je i křest publikace Divadlo a svoboda: První dekáda nezávislosti českého divadla po roce 1989, která vznikla na základě výzkumu českého nezávislého divadla po roce 1989 v Institutu umění – Divadelním ústavu. Publikace kolektivu autorek a autorů Martiny Peckové Černé, Dagmar Čiripové, Petra Dlouhého, Kateřiny Dolenské, Vladimíra Mikulky a Hany Strejčkové představuje bouřlivou energii a pluralitu estetik, témat i aktivit českého nezávislého divadla prvního porevolučního desetiletí – období kdy vzniklo a začalo působit i Divadlo Continuo.

Kromě odborných studií obsahuje publikace úryvky z rozhovorů, které byly v rámci výzkumu vedeny s téměř sedmdesátkou osobností české a slovenské divadelní scény 90. let, a bohatý obrazový materiál. Jednotlivé oddíly publikace se soustředí na vývoj podmínek a infrastruktury pro provozování nezávislého divadla a na činoherní, loutkové a pohybové divadlo 90. let, přičemž pro potřeby popisu divadelního dění během přechodu české společnosti ze socialistické na tržní je časové vymezení mírně, zřídka i více, vychýleno rovněž do období před rokem 1989.

Během akce proběhnou performativní intervence vybraných osobností českého i zahraničního divadla a tance.

Pořadatel: Institut umění – Divadelní ústav, www.idu.cz

RSVP do 30.června 2022 na e-mail: veronika.nadenickova@idu.cz