VERNISÁŽ DIVADELNÍCH FOTOGRAFIÍ

PRAHA, DIVADLO ARCHA
19. 9. 2022   18:00

Festival 30 let Divadla Continuo zahájí výstava fotografií, dokumentujících historii souboru pohledem českých divadelních fotografů. Výstava, kterou připravila kurátorka Denisa Šťastná bude k vidění do neděle 25. 9.

Denisa Šťastná o výstavě říká:
Pohyb, gesto, tanec, energie, ale současně i kontemplativní spočinutí, to vše zprostředkovává fotografická výstava připravená ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem u příležitosti 30-ti let divadla Continuo. Komorní kolekce byla vybrána z více než deseti tisíc fotografií, jež prezentují jak starší období existence divadla, tak jeho zrání a současnost. Vedle snímků z inscenací přinášejí vystavené fotografie i pohledy do „zákulisí“. Odkrývají tak nejen nuance samotné scénické události, ale i specifické společenství umělců, z něhož vyzařuje autentické tvůrčí soustředění, napětí, očekávání příštích okamžiků i uvolnění po fyzickém a duševním výkonu. Nejsou jen dokumentem, jsou hlavně poutavým svědectvím. Přes nespornou profesionalitu vůdčích osobností (Helena a Pavel Štouračovi) i dalších tvůrců a interpretů není vždy jasně rozpoznatelná hranice mezi uměleckým a žitým. Je zde vyjádřen i mezinárodní charakter Continua a jeho funkce neformální edukativní laboratoře alternativních scénických umění.

Více než 30 fotografií představuje 3 témata: TĚLO/HMOTA – LOUTKA – PROSTOR. Fotografové zachycují citlivě práci s loutkou (maskou, objektem), s níž se zachází jako s lidskou bytostí, a přibližují tak intimitu pomíjivého okamžiku; z tance a pohybu je naopak cítit hmatatelná energie a ze spočinutí těla v prostoru silné vnitřní usebrání. Prezentovány jsou například inscenace Mrakavy, Finis Terae, Sousedi, Poledne nebo site-specific projekty Jizvy v kameni, Jezero Grus Grus či V břiše velryby od fotografů, kteří se v průběhu třiceti let Divadlu Continuo věnovali. Jsou to mimo jiné Josef Ptáček, Viktor Kronbauer, Dimír Šťastný, Marek Olbrzymek nebo Michal Hančovský.

Pro tvorbu Continua je charakteristické propojení výsostně estetických hodnot, nesených především pohybovou a vizuální složkou, s etickým rozměrem. Témata, jako perzekuce nevinných, ale i odvaha se této zvůli postavit, jsou demonstrovány například prostřednictvím osudů Dagmar Šimkové nebo Natalie Gorbaněvské. Specifika Divadla Continuo k zachycení fotografickou cestou přímo vybízejí. To ovšem neznamená, že postihnout prostřednictvím fotoaparátu jeho podstatu je snadné. Vyžaduje to nejen pokoru a spřízněné zaujetí, ale i profesionální přístup a v neposlední řadě odvahu pustit se do oblastí, které se dají jen těžko popsat slovy.

Ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem, www.idu.cz
Kurátorka: Denisa Šťastná