MEA CULPA


Koncepce, režie, scénografie : Charles N. Tiendrebéogo (BF)
Umělecká supervize: Pavel Štourač (CZ)
Dramaturgie: Charles N. Tiendrebéogo (BF), Pavel Štourač (CZ)
Masky: Collette Roy (CH)
Odborná spolupráce na maskách: Erhard Stiefel (CH)
Umělecká spolupráce: Anna Kuch (DE)
Hudba: Elia Moretti (IT)
Světelný design: Jiří Šmirk (CZ)
Produkce: Petr Hromek (CZ), ART Prometheus (CZ)
Koprodukce: Accademia Teatro Dimitri (CH), Švestkový Dvůr, z.s. (CZ)

Účinkují: Charles N. Tiendrebéogo (BF)

Sólová inscenace, ve které se snoubí fyzické divadlo a práce s maskami; v anglickém nebo francouzském jazyce; délka 50 minut


O PROJEKTU

Projekt čerpá inspiraci ze samých kořenů africké kultury, jejích rituálů, hudby, příběhů, rytmů, barevnosti i všudypřítomné spirituálnosti, která je kombinací původních přírodních náboženství a importovaných světových náboženských systémů. Na pozadí této reality vypráví Charles Nomwendé Tiendrebéogo příběh moderních dějin Afriky, protknuté krveprolitím, genocidou, korupcí a nekončícím krvavým bojem o moc.


PŘÍBĚH

Když ještě žili na této zemi, byli tito duchové velmi vlivní lidé a jejich životy byly vedeny nadměrnými ambicemi. Jaká by to ale byla spravedlnost a jak by si nyní měli zasloužit věčný odpočinek, kdyby vše, co se stalo, za co nesou odpovědnost a co stále poškozuje živé lidi na zemi, mělo upadnout v zapomnění? 

Od rozhodnutí k akci, od přítomnosti k minulosti, od života k smrti – v jakém rytmu bude tančit naše duše? Během jedné noci je opatrovník hřbitova donucen zapůjčit své tělo těmto neviditelným bytostem, které musí zvrátit svůj osud věčného zatracení a pokusit se dosáhnout vykoupení.
Mea Culpa je autorský projekt Charlese Nomwendé Tiendrebéogo, který pochází z Burkina Faso. Byl studentem Fyzického divadla na Accademia Teatro Dimitri pod vedením Pavla Štourače, ředitele Divadla Continuo.

Projekt vychází z dlouhodobého zájmu Charlese Nomwendé Tiendrebéogo o propojení tradice africké masky se současným fyzickým divadlem a moderním tancem.

Hudba a zvuková kompozice inscenace je dílem Elia Morettiho, který ji vytvořil na základě nahrávek reálných zvuků z každodenní reality města a přírody Burkina Faso.GALERIE